جستجو کردن

درباره ما

مجموعه آواد باهدف معرفی انواع آجر باکیفیت و فروش آن در داخل کشور و همچنین صادرات آجر درسطح بین المللی کارخود را آغاز کرده است. یکی از مهمترین مقاصد ما جلب رضایت مشتری و رساندن محصولات باکیفیت بدست آنهاست، بنابراین سعی و تلاش ما تجربه خرید در ذهن مشتری ملی (داخلی) و بین المللی است.

درباره ما

مجموعه آواد باهدف معرفی انواع آجر باکیفیت و فروش آن در داخل کشور و همچنین صادرات آجر درسطح بین المللی کارخود را آغاز کرده است. یکی از مهمترین مقاصد ما جلب رضایت مشتری و رساندن محصولات باکیفیت بدست آنهاست، بنابراین سعی و تلاش ما تجربه خرید در ذهن مشتری ملی (داخلی) و بین المللی است.